• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru dispoziţii primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Ceatalchioi

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
14 05-03-2020 CERNEGA TUDOR, primar privind contituirea Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din Comuna Ceatalchioi, județul Tulcea în anul 2021 - 2020-03-11 - -
13 05-03-2020 CERNEGA TUDOR, primar privind contituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol runda 2020 din Comuna Ceatalchioi, județul Tulcea - 2020-03-11 - -
12 03-03-2020 CERNEGA TUDOR, primar pentru încetarea plăţii indemnizaţiei lunare cuvenite doamnei Constanta DUDUTA – persoană cu handicap grav - 2020-03-11 - -
11 03-03-2020 CERNEGA TUDOR, primar privind numirea dirigintelui de santier la obiectivul de investitie „Construire centru comunitar sanitar in comuna Ceatalchioi, judetul Tulcea” - 2020-03-11 - -
10 03-03-2020 CERNEGA TUDOR, primar privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrarilor pentru „Pietruire drum comunal DC 13Ceatalchioi-Salceni”, „Pietruire drum principal Patlageanca”, „Reabilitare sediu primarie”, „Reabilitare punct ISU”, „Reabilitare scoala Patlageanca” si „Reabilitare statie tratare a apei” - 2020-03-11 - -
9 18-02-2020 CERNEGA TUDOR, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică ce consta in executia lucrarilor pentru implementarea proiectului „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA CEATALCHIOI, JUDETUL TULCEA” - 2020-03-11 - -
8 31-01-2020 CERNEGA TUDOR, primar privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ceatalchioi, în data de 06 februarie 2020 da 2020-02-07 -
7 27-01-2020 CERNEGA TUDOR, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică ce consta in executia lucrarilor pentru implementarea proiectului „Construire centru comunitar sanitar in comuna Cetalchioi, judetul Tulcea” - 2020-02-07 - -
6 23-01-2020 CERNEGA TUDOR, primar privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ceatalchioi, în data de 31 ianuarie 2020 da 2020-02-07 -
5 17-01-2020 CERNEGA TUDOR, primar privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnei Perijoc Elena, asistent personal pentru persoana cu handicap grav, incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Ceatalchioi, incepand cu data de 1 ianuarie 2020 - 2020-01-17 - -
4 17-01-2020 CERNEGA TUDOR, primar privind stabilirea salariului lunar de baza al domnului Grecu Adrian Daniel, asistent personal pentru persoana cu handicap grav, incadrat cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Ceatalchioi, incepand cu data de 1 ianuarie 2020 - 2020-02-07 - -
3 17-01-2020 CERNEGA TUDOR, primar privind stabilirea salariului lunar de baza al doamnei Stan Oprica, asistent personal pentru persoana cu handicap grav, incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Ceatalchioi, incepand cu data de 1 ianuarie 2020 - 2020-02-07 - -
2 17-01-2020 CERNEGA TUDOR, primar privind stabilirea indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav din cadrul primariei comunei Ceatalchioi, judetul Tulcea, incepand cu 1 ianuarie 2020 - 2020-02-07 - -
1 17-01-2020 CERNEGA TUDOR, primar constituire comisie lucrari Reabilitare Scoala Ceatalchioi - 2020-02-07 - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină