• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Ceatalchioi

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
13 06-02-2020 BĂDICĂ GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 8/31-01-2020 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ceatalchioi, în data de 06 februarie 2020 privind alegerea presedintelui de sedintã a Consiliului Local al comunei Ceatalchioi, judetul Tulcea pentru perioada martie - mai 2020 - 2020-02-20 -
12 06-02-2020 BĂDICĂ GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 8/31-01-2020 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ceatalchioi, în data de 06 februarie 2020 pentru modificarea HCL nr. 24/30.09.2016 privind aprobarea solicitarii de trecere din domeniul public al Judetului Tulcea si din administrarea Consiliului Judetean Tulcea in domeniul public al Comunei Ceatalchioi si in administrarea Consiliului Local al comunei Ceatalchioi, a suprafetei de 1.000 ha teren arabil din Amenajarea agricola Sireasa - 2020-02-20 -
11 06-02-2020 BĂDICĂ GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 8/31-01-2020 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ceatalchioi, în data de 06 februarie 2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, implementarii proiectului, precum si actualizarea Bugetul Cererii de Finantare pentru obiectivul de investitii “REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA CEATALCHIOI” - 2020-02-20
10 06-02-2020 BĂDICĂ GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 8/31-01-2020 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ceatalchioi, în data de 06 februarie 2020 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Ceatalchioi, judeţul Tulcea pe anul 2020 - 2020-02-20
9 31-01-2020 BĂDICĂ GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 6/23-01-2020 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ceatalchioi, în data de 31 ianuarie 2020 privind stabilirea unor reglementari referitoare la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate in aparatul propriu al primarului comunei Ceatalchioi, județul Tulcea, precum a unor dispozitii referitoare la indemnizatia lunara de care beneficiaza consilierii locali - 2020-02-12 -
8 31-01-2020 BĂDICĂ GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 6/23-01-2020 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ceatalchioi, în data de 31 ianuarie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati, ai proiectului de investitie „CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR SANITAR IN COMUNA CETALCHIOI , JUDETUL TULCEA” - 2020-02-12
7 31-01-2020 BĂDICĂ GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 6/23-01-2020 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ceatalchioi, în data de 31 ianuarie 2020 privind aprobarea bursei de merit pentru Grosu Dumitru Viorel, elev al Scolii Gimnaziale Ceatalchioi, judetul Tulcea, pe semestrul al II-lea al anului scolar 2019-2020 - 2020-02-12 -
6 31-01-2020 BĂDICĂ GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 6/23-01-2020 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ceatalchioi, în data de 31 ianuarie 2020 privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Ceatalchioi - 2020-02-12 -
5 31-01-2020 BĂDICĂ GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 6/23-01-2020 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ceatalchioi, în data de 31 ianuarie 2020 privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Ceatalchioi, pentru perioada iulie ‐ decembrie 2019 - 2020-02-12 -
4 31-01-2020 BĂDICĂ GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 6/23-01-2020 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ceatalchioi, în data de 31 ianuarie 2020 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 420 din 01.07.2019, precum si notificarea dlui. Varlan Danut cu privire la exprimarea optiunii acestuia de cumparare a terenului in suprafata de 600 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Ceatalchioi amplasat in intravilan sat Patlageanca, tarla 16, parcela Cc 253/3, teren aferent constructiei - 2020-02-12 -
3 31-01-2020 BĂDICĂ GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 6/23-01-2020 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ceatalchioi, în data de 31 ianuarie 2020 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 419 din 01.07.2019, precum si notificarea dlui. Barboi Mihai cu privire la exprimarea optiunii acestuia de cumparare a terenului in suprafata de 600 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Ceatalchioi amplasat in intravilan sat Patlageanca, tarla 16, parcela Cc 253/2, teren aferent constructiei - 2020-02-12 -
2 31-01-2020 BĂDICĂ GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 6/23-01-2020 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ceatalchioi, în data de 31 ianuarie 2020 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 418 din 01.07.2019, precum si notificarea dlui. Evsei Valentin cu privire la exprimarea optiunii acestuia de cumparare a terenului in suprafata de 600 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Ceatalchioi amplasat in intravilan sat Patlageanca, tarla 16, parcela Cc 253/1, teren aferent constructiei - 2020-02-12 -
1 31-01-2020 BĂDICĂ GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 6/23-01-2020 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ceatalchioi, în data de 31 ianuarie 2020 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 417 din 01.07.2019, precum si notificarea dlui. Cretu Valentin cu privire la exprimarea optiunii acestuia de cumparare a terenului in suprafata de 600 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Ceatalchioi amplasat in intravilan sat Patlageanca, tarla 16, parcela Cc 253, teren aferent constructiei - 2020-02-12 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină