• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ceatalchioi: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 20/31-03-2021 aprobarea actualizarii proiectului în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Obiectiv specific 3.1 Cladiri Publice, apelul de proiecte nr. POR/2019/3/3.1/B/ITI/2, aprobarea actualizarii Documentatiei de avizare a Lucrarilor de Interventie, aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici, implementarii proiectului si aprobarea actualizarii Bugetului Cererii de Fianantare, pentru obiectivul de investitie “REABILITARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA PATLAGEANCA JUDETUL TULCEA” 18-04-2021
HCL 19/31-03-2021 revocarea HCL nr. 03/12.01.2021 privind aprobarea preturilor la apa in comuna Ceatalchioi, distribuita de catre Primariei comunei Ceatalchioi, judetul Tulcea 18-04-2021 -
HCL 18/31-03-2021 vanzarea cu drept de preemtiune a unui teren apartinand domeniului privat al Comunei Ceatalchioi in suprafata totala de 1.068 m.p. avand nr. cad. 31583, C.F. 31583, situat in T 3, Cc28 A 27, aferent constructiei pe care o detine in proprietate domnul .............. 18-04-2021 -
HCL 17/31-03-2021 vanzarea cu drept de preemtiune a unui teren apartinand domeniului privat al Comunei Ceatalchioi in suprafata totala de 1.000 m.p. avand nr. cad. 31576, C.F. 31576, situat in T 32, Cc 529/2, aferent constructiei pe care o detine in proprietate domnul .............. 18-04-2021 -
HCL 16/31-03-2021 vanzarea cu drept de preemtiune a unui teren apartinand domeniului privat al Comunei Ceatalchioi in suprafata totala de 1.000 m.p. avand nr. cad. 31575, C.F. 31575, situat in T 32, Cc 529/1, aferent constructiei pe care o detine in proprietate domnul ................ 18-04-2021 -
HCL 15/31-03-2021 vanzarea cu drept de preemtiune a unui teren apartinand domeniului privat al Comunei Ceatalchioi in suprafata totala de 1.000 m.p. avand nr. cad. 31578, C.F. 31578, situat in T 32, Cc 529/5 A529/6, aferent constructiei pe care o detine in proprietate domnul .................................. 18-04-2021 -
HCL 14/05-02-2021 alegerea viceprimarului Comunei Ceatalchioi, judetul Tulcea 06-03-2021 -
HCL 13/05-02-2021 aprobarea unor burse de merit pentru unii elevi ai Scolii Gimnaziale Ceatalchioi, judetul Tulcea, pe semestrul al II-lea al anului scolar 2020-2021 06-03-2021 -
HCL 12/05-02-2021 aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Ceatalchioi, pentru perioada iulie - decembrie 2020 06-03-2021 -
HCL 11/05-02-2021 aprobarea Planului anual privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Ceatalchioi, judetul Tulcea, pentru anul 2021 06-03-2021 -
HCL 10/05-02-2021 aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la nivelul comunei Ceatalchioi, judetul Tulcea, pentru perioada 2021 – 2026 06-03-2021 -
HCL 9/05-02-2021 aprobarea raportului de evaluare nr. 13 din 27.01.2021, precum si notificarea dlui. ....................... cu privire la exprimarea optiunii acestuia de cumparare a terenului in suprafata de 1.068 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Ceatalchioi amplasat in intravilan sat Plauru, tarla 3, parcela Cc28 A 27, teren aferent constructiei 06-03-2021 -
HCL 8/05-02-2021 aprobarea raportului de evaluare nr. 11 din 27.01.2021, precum si notificarea dlui. ................. cu privire la exprimarea optiunii acestuia de cumparare a terenului in suprafata de 1.000 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Ceatalchioi amplasat in intravilan sat Ceatalchioi, tarla 32, parcela Cc 529/2, teren aferent constructiei 06-03-2021 -
HCL 7/05-02-2021 aprobarea raportului de evaluare nr. 10 din 27.01.2021, precum si notificarea dlui. .......................... cu privire la exprimarea optiunii acestuia de cumparare a terenului in suprafata de 1.000 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Ceatalchioi amplasat in intravilan sat Ceatalchioi, tarla 32, parcela Cc 529/5 A529/6, teren aferent constructiei 06-03-2021 -
HCL 6/05-02-2021 aprobarea raportului de evaluare nr. 12 din 27.01.2021, precum si notificarea dlui. ................. cu privire la exprimarea optiunii acestuia de cumparare a terenului in suprafata de 1.000 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Ceatalchioi amplasat in intravilan sat Ceatalchioi, tarla 32, parcela Cc 529/1, teren aferent constructiei 06-03-2021 -
HCL 5/05-02-2021 modificarea HCL nr. 01/05.01.2021 privind aprobarea Documentatiei de avizare a Lucrarilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici, implementarii proiectului si Bugetului Cererii de Fianantare, actualizati, pentru obiectivul de investitii “REABILITARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA PATLAGEANCA JUDETUL TULCEA” 06-03-2021
HCL 4/05-02-2021 alegerea presedintelui de sedintã a Consiliului Local al comunei Ceatalchioi, judetul Tulcea pentru perioada februarie - aprilie 2021 06-03-2021 -
HCL 3/12-01-2021 aprobarea preturilor la apa in comuna Ceatalchioi, distribuita de catre Primariei comunei Ceatalchioi, judetul Tulcea 25-01-2021 -
HCL 2/05-01-2021 aprobarea organizării si functionarii reţelei şcolare a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Ceatalchioi, pentru anul şcolar 2021 – 2022 25-01-2021 -
HCL 1/05-01-2021 aprobare a Documentatiei de avizare a Lucrarilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici, implementarii proiectului si Bugetului Cererii de Fianantare, actualizati, pentru obiectivul de investitii “REABILITARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA PATLAGEANCA JUDETUL TULCEA” 25-01-2021
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină