• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ceatalchioi: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 24/15-06-2020 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2020 19-06-2020 -
HCL 23/29-05-2020 privind alegerea presedintelui de sedintã a Consiliului Local al comunei Ceatalchioi, judetul Tulcea pentru perioada iunie - august 2020 07-06-2020 -
HCL 22/29-05-2020 privind vanzarea cu drept de preemtiune a unui teren apartinand domeniului privat al Comunei Ceatalchioi in suprafata totala de 600 m.p. avand nr. cad. 31044, C.F. 31044, situat in T 16, Cc 253, aferent constructiei pe care o detine in proprietate domnul C. V. 07-06-2020 -
HCL 21/29-05-2020 privind vanzarea cu drept de preemtiune a unui teren apartinand domeniului privat al Comunei Ceatalchioi in suprafata totala de 600 m.p. avand nr. cad. 31043, C.F. 31043, situat in T 16, Cc 253/1, aferent constructiei pe care o detine in proprietate domnul E. V. 07-06-2020 -
HCL 20/29-05-2020 privind vanzarea cu drept de preemtiune a unui teren apartinand domeniului privat al Comunei Ceatalchioi in suprafata totala de 600 m.p. avand nr. cad. 31046, C.F. 31046, situat in T 16, Cc 253/3, aferent constructiei pe care o detine in proprietate domnul V. D. 07-06-2020 -
HCL 19/29-05-2020 privind vanzarea cu drept de preemtiune a unui teren apartinand domeniului privat al Comunei Ceatalchioi in suprafata totala de 600 m.p. avand nr. cad. 31042, C.F. 31042, situat in T 16, Cc 253/2, aferent constructiei pe care o detine in proprietate domnul B. M. 07-06-2020 -
HCL 18/29-05-2020 privind aprobarea cesiunii dreptului de inchiriere asupra terenului care face obiectul Contractului de inchiriere nr. 8/Î/10.04.2017 07-06-2020 -
HCL 17/29-05-2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 07-06-2020 -
HCL 16/31-03-2020 privind aprobarea inchirierii unor suprafeţe de păşune (pajisti), aflate in proprietatea privata a Comunei Ceatalchioi, judeţul Tulcea, pe anul 2020 29-05-2020
HCL 15/31-03-2020 privind aprobarea completării Regulamentului privind organizarea si funcționarea Consiliului local al comunei Ceatalchioi, județul Tulcea, aprobat prin HCL nr 49/31.10.2019 29-05-2020 -
HCL 14/31-03-2020 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2020 29-05-2020 -
HCL 13/06-02-2020 privind alegerea presedintelui de sedintã a Consiliului Local al comunei Ceatalchioi, judetul Tulcea pentru perioada martie - mai 2020 24-02-2020 -
HCL 12/06-02-2020 pentru modificarea HCL nr. 24/30.09.2016 privind aprobarea solicitarii de trecere din domeniul public al Judetului Tulcea si din administrarea Consiliului Judetean Tulcea in domeniul public al Comunei Ceatalchioi si in administrarea Consiliului Local al comunei Ceatalchioi, a suprafetei de 1.000 ha teren arabil din Amenajarea agricola Sireasa 24-02-2020 -
HCL 11/06-02-2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, implementarii proiectului, precum si actualizarea Bugetul Cererii de Finantare pentru obiectivul de investitii “REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA CEATALCHIOI” 24-02-2020
HCL 10/06-02-2020 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Ceatalchioi, judeţul Tulcea pe anul 2020 24-02-2020
HCL 9/31-01-2020 privind stabilirea unor reglementari referitoare la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate in aparatul propriu al primarului comunei Ceatalchioi, județul Tulcea, precum a unor dispozitii referitoare la indemnizatia lunara de care beneficiaza consilierii locali 16-02-2020 -
HCL 8/31-01-2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati, ai proiectului de investitie „CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR SANITAR IN COMUNA CETALCHIOI , JUDETUL TULCEA” 16-02-2020
HCL 7/31-01-2020 privind aprobarea bursei de merit pentru Grosu Dumitru Viorel, elev al Scolii Gimnaziale Ceatalchioi, judetul Tulcea, pe semestrul al II-lea al anului scolar 2019-2020 16-02-2020 -
HCL 6/31-01-2020 privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Ceatalchioi 16-02-2020 -
HCL 5/31-01-2020 privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Ceatalchioi, pentru perioada iulie ‐ decembrie 2019 16-02-2020 -
HCL 4/31-01-2020 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 420 din 01.07.2019, precum si notificarea dlui. Varlan Danut cu privire la exprimarea optiunii acestuia de cumparare a terenului in suprafata de 600 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Ceatalchioi amplasat in intravilan sat Patlageanca, tarla 16, parcela Cc 253/3, teren aferent constructiei 16-02-2020 -
HCL 3/31-01-2020 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 419 din 01.07.2019, precum si notificarea dlui. Barboi Mihai cu privire la exprimarea optiunii acestuia de cumparare a terenului in suprafata de 600 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Ceatalchioi amplasat in intravilan sat Patlageanca, tarla 16, parcela Cc 253/2, teren aferent constructiei 16-02-2020 -
HCL 2/31-01-2020 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 418 din 01.07.2019, precum si notificarea dlui. Evsei Valentin cu privire la exprimarea optiunii acestuia de cumparare a terenului in suprafata de 600 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Ceatalchioi amplasat in intravilan sat Patlageanca, tarla 16, parcela Cc 253/1, teren aferent constructiei 16-02-2020 -
HCL 1/31-01-2020 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 417 din 01.07.2019, precum si notificarea dlui. Cretu Valentin cu privire la exprimarea optiunii acestuia de cumparare a terenului in suprafata de 600 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Ceatalchioi amplasat in intravilan sat Patlageanca, tarla 16, parcela Cc 253, teren aferent constructiei 16-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină