Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 AMIHALACHIOAIA ELENA inspector Compartiment asistență socială da
2 ANGHEL EUGENIA inspector Compartiment administrație publică locală, agricultură, resurse umane, stare civilă da
3 CHISLITCHI CĂTĂLIN secretar general secretar general da
4 GRECU ADRIAN-DANIEL asistent personal Compartiment asistență socială -
5 MANIA DANIELA guard Compartiment administrativ -
6 MIHAIL STEFANIA referent Compartiment buget-finanțe contabilitate da
7 MOROZOV MARIUS-CORNEL inspector Compartiment administrație publică locală, agricultură, resurse umane, stare civilă da
8 PALTENIE DANIEL inspector Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului da
9 PASCALE DIANA-ANDREEA inspector Compartiment administrație publică locală, agricultură, resurse umane, stare civilă da
10 PERIJOC ELENA asistent personal Compartiment asistență socială -
11 SAMOILĂ FLORICA asistent medical comunitar Compartiment asistență socială -
12 SAVA VASILE sofer Compartiment administrativ -
13 STAN OPRICA asistent personal Compartiment asistență socială -