Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Ceatalchioi care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată semestrul 2, anul 2019
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 2080 0 0
2 viceprimar 6240 1560 0 0
3 consilier local 800 0 0 0
4 secretar general, gradaţia 3 6238 0 0 0
5 inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 1 4025 0 0 0
6 inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 4663 0 0 0
7 inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 4 4549 455 0 0
8 inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 4227 0 0 0
9 inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 4663 466 0 0
10 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 4790 479 0 0
11 asistent medical comunitar, gradaţia 5 4794 719 0 0
12 asistent personal, gradaţia 0 2252 0 0 0
13 asistent personal, gradaţia 0 2252 0 0 0
14 asistent personal, gradaţia 3 2573 0 0 0
15 guard, gradaţia 3 2468 0 0 0
16 sofer 1, gradaţia 5 3216 0 0 0


CERNEGA TUDOR
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 04-03-2020   utilizator: 92