>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală COMUNA CEATALCHIOI
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
8 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul administrație publică locală, agricultură, resurse umane, stare civilă
pe(3,0)
 
Compartimentul buget-finanțe contabilitate
pe(1,1)
 
Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului
pe(1,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul asistență socială
pe(1,0) ce(4,3)
 
Compartimentul implementare proiecte finantate din fonduri europene
ce(0,5)
 
Compartimentul administrativ
ce(2,0)
 
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-04): Anexa 1 la HCL 43/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 6, vacante 1)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 6, vacante 8)
 
TOTAL  posturi:  24 (ocupate 15, vacante 9)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI CEATALCHIOI
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 43/2019
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     CERNEGA TUDOR    
2 viceprimar                     BĂDICĂ GABRIEL    
Secretar general
3       secretar general   S         CHISLITCHI CATALIN 3  
Compartiment buget-finanțe contabilitate
4       referent III superior M MIHAIL STEFANIA 5  
5       consilier achiziții publice I asistent S vacant    
Compartiment implementare proiecte finantate din fonduri europene
6       expert 1a S vacant    
7       expert 2 S vacant    
8       expert 2 S vacant    
9       consilier 1a S vacant    
10       referent 2 M vacant    
Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
11       inspector I asistent S PALTENIE DANIEL 2  
Compartiment administrativ
12       sofer 1 M SAVA VASILE 5  
13       guard G MANIA DANIELA 3  
Compartiment administrație publică locală, agricultură, resurse umane, stare civilă
14       inspector I asistent S MOROZOV MARIUS-CORNEL 5  
15       inspector I asistent S ANGHEL EUGENIA 4  
16       inspector I asistent S PASCALE DIANA-ANDREEA 1  
Compartiment asistență socială
17       inspector I asistent S AMIHALACHIOAIA ELENA 5  
18       asistent personal G STAN OPRICA 3  
19       asistent personal G PERIJOC ELENA  
20       asistent personal G GRECU ADRIAN-DANIEL  
21       asistent medical comunitar PL SAMOILĂ FLORICA 5  
22       asistent personal G vacant    
23       asistent personal G vacant    
24       referent M vacant    
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 8
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 7
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 14
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 14
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 8
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 24
CERNEGA TUDOR
primar

      LS